Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2007

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΙΟΥΣΤΙΝΗ ΜΑΣ!
Σήμερα γιορτάζει όλη η γη...
με πουλιά θα στείλω μιαν ευχή
στην καρδιά
"ΧΡΟΝΙΑ ΣΟΥ ΠΟΛΛΑ!"
κι ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ!