Τρίτη, 17 Ιουλίου 2007

Η Λεία Βιτάλη διαβάζει αποσπάσματα από την Ιερή παγίδα!

Πάρ’τε μια βαθειά ανάσα και τρέξ’τε να ακούσετε την Λεία Βιτάλη που διαβάζει την πιο συγκλονιστική σκηνή της Ιερής Παγίδας!

http://ieripagida.blogspot.com/

Ευχαριστούμε Λεία!